ETTEVÕTTED

Maandame Riske!

Abi Kapital Grupp OÜ teenused on võrreldes võlaportfelli kohese müügi või inkassomenetlusega kliendi jaoks rahaliselt ja ajaliselt atraktiivsemad. Võlaportfellidega tegelemisel tagatakse nii kliendi maine säilimine kui ka võlgnike õiglane kohtlemine, kuna menetlus ei ole agressiivne ning erineb tavapärasest võlgade sissenõudmisteenusest oluliselt. Abi Kapital Grupp OÜ pakub võlgnikele lahendusi tekkinud olukorra likvideerimiseks, mille tulemusel rahuldatakse kliendi nõuded kiiresti ning võlgnikele võimaldatakse paindlikud maksetingimused. Probleemsete võlgnike menetlust saab klient endiselt jätkata, kasutades sissenõudmiseks või nõuete võõrandamiseks vajalikke koostööpartnereid.

Abi Kapital Grupp OÜ teenused aitavad ettevõtetel täita järgmisi eesmärke:

  • Võlanõuete refinantseerimine tekitab ettevõttel rahalisi vahendeid
  • Ettevõtetel kaob ära vajadus jälgida maksegraafikuid ning ei pea kandma maksegraafikute katkemisega tekkivaid riske ja kulusid
  • Minimeeritakse ebatõenäoliselt laekuvad arved
  • Likviidsuse parandamist ning rahavoogude planeerimise lihtsustamist
  • Finantskohustuste vähenemist bilansis
  • Kliendisuhete parandamist ja säilitamist
  • Kulude kokkuhoiud võlanõuete realiseerimisel, jpm